Integritetspolicy-app

Integritetspolicy Länsbygg i Norrbotten AB

Integritetspolicy App

Vi bygger för framtiden.

Integritetspolicy Applikation Länsbygg i Norrbotten AB

Varmt välkommen till Länsbygg i Norrbotten AB:s app. Vi har utarbetat denna integritetspolicy för att på ett öppet och tydligt sätt informera dig om våra metoder för insamling, användning och delning av din personliga information när du använder vår app. Genom att fortsätta använda appen accepterar du dessa villkor.

Insamling av personuppgifter

Vi samlar in följande typer av information:

  • Namn och kontaktinformation: Detta inkluderar ditt namn, e-postadress och, om du så önskar, ditt telefonnummer för att vi ska kunna skapa och underhålla ditt användarkonto.
  • Användarbeteende: Information om ditt engagemang och interaktioner inom appen, såsom vilka funktioner du använder mest.
  • Bilder och filer: Alla bilder och filer som du väljer att ladda upp till appen för att dela med andra användare.
  • Teknisk data: Vi samlar in enhets-ID för att skicka notifikationer och förbättra din användarupplevelse.

Användning av Firebase-tjänster

För att säkerställa en säker och effektiv användarupplevelse använder vi oss av Firebase-tjänster, däribland Firestore, Cloud Messaging, Auth, Cloud Functions och Storage. Dessa tjänster möjliggör funktioner som användarautentisering, realtidsdatabas och lagring av innehåll.

Hur vi använder din information

Vi använder din insamlade information för att:
  • Administrera ditt konto och skräddarsy din appupplevelse.
  • Underlätta kommunikation och delning mellan användare.
  • Skicka ut notifikationer och uppdateringar om appen.
  • Analysera användningen för att förbättra appens funktioner och säkerhet.

Delning och överföring av information

Din personliga information delas inte med tredje part för marknadsföringssyften. Dock kan information delas med våra betrodda partners som tillhandahåller Firebase-tjänster för de syften som beskrivits ovan.

Dina rättigheter

Du har rätt till att begära tillgång till, korrigering av, eller radering av din personliga information. Kontakta oss genom de kontaktuppgifter som anges nedan för att utöva dessa rättigheter.

Säkerhet

Din informationssäkerhet är av yttersta vikt för oss. Vi implementerar robusta säkerhetsåtgärder för att skydda din information från obehörig åtkomst och förlust, inklusive användning av pålitlig teknik och regelbundna säkerhetsrevisioner.

Ändringar i denna policy

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna integritetspolicy för att spegla förändringar i våra tjänster eller i lagkrav. Vi uppmanar dig att regelbundet se över denna policy för att vara informerad om hur vi skyddar din information.

Kontaktinformation

För frågor eller funderingar angående vår integritetspolicy, vänligen kontakta oss via:

www.lansbygg.se/kontakt

Denna integritetspolicy uppdaterades 2024-03-01.

Besök oss