Miljö & Hållbarhet

Med ett hållbarhetstänk och miljö i fokus värnar vi om framtiden.

På Länsbygg har vi en stark passion och driv för att bidra till en hållbar framtid. Vi är medvetna om att byggsektorn har en betydande påverkan på miljön genom koldioxidutsläpp och andra negativa faktorer. Därför är vi engagerade i att aktivt minska vår och våra kunders miljöpåverkan och bidra till en mer hållbar framtid.

START / Miljö & hållbarhet

Vi arbetar mot en hållbar framtid inom byggsektorn

Vi är medvetna om att byggsektorn har en betydande påverkan på miljön, och vi arbetar aktivt för att minska vår egen påverkan. Detta inkluderar att använda mer miljövänliga material, implementera energieffektiva lösningar och minska vårt avfall och utsläpp.

Som lokalt förankrat företag strävar vi efter att samarbeta med leverantörer som har en liknande hållbarhetsambition som oss, och att inspirera våra kunder att göra medvetna val som bidrar till en mer hållbar framtid för samhället vi verkar i.

START / Miljö & hållbarhet

Social hållbarhet för en trygg och säker arbetsplats

Vi arbetar aktivt med social hållbarhet och vi är måna om att skapa en arbetsplats där alla anställda känner trygghet och har möjlighet att må bra. Vi arbetar också med etisk handel och anlitar inga UE eller leverantörer som har dåliga villkor för sina anställda.

Genom våra insatser inom social hållbarhet vill vi bidra till en bättre framtid för både människor och samhället som helhet.

Besök oss