Sponsring

Vi sponsrar framtidens föreningar och organisationer för en aktiv och attraktiv region

START / SPONSRING

För framtidens föreningar och organisationer

Varje år stöttar vi olika föreningar, stora som små. Vi är engagerade i att stödja våra samarbetspartners och bidra till deras framgång.

Vi är stolta över att vara en pålitlig samarbetspartner för framtidens föreningar och organisationer. Genom vårt sponsringsarbete strävar vi efter att skapa långsiktiga relationer med våra samarbetspartners och fungera som ett positivt stöd för regionens invånare.

Vi har delat in vårt sponsringsengagemang i två olika områden: samhälle och idrott, vilka vi vill främja och stötta på bästa sätt. Läs mer om hur du kan bli en del av vårt sponsringsnätverk och stärka din verksamhet.

Länsbygg ser sponsring som ett samarbete med organisationer, föreningar, eldsjälar och företag. Vi är stolta över att vara en del av regionens utveckling och bidra till att vår region fortsätter vara en attraktiv plats att leva och verka på. Därför vill vi stödja genom sponsring och samarbeten.

Våra ledord inom sponsring är följande:

 • Innovation - Vi strävar efter att vara innovativa i allt vi gör, och söker ständigt nya sätt att förbättra vårt arbete och hjälpa våra samarbetspartners.
 • Hållbarhet - Vi är engagerade i att arbeta för en hållbar framtid, både för vår region och för hela planeten.

 • Kvalitet - Vi lägger stor vikt vid att leverera högsta möjliga kvalitet i allt vi gör, från våra produkter och tjänster till våra samarbeten och sponsring.

 • Gemenskap - Vi tror på att bygga och stärka gemenskapen i vår region, och vill skapa hållbara samarbeten och projekt som gynnar hela samhället.

Länsbygg har höga standarder när det gäller vårt urval av projekt och organisationer som vi väljer att stötta. Vi strävar efter att arbeta med samarbetspartners som delar våra värderingar och engagerar sig i att skapa en positiv förändring i samhället.

Vi har ett antal kriterier som vi tittar på när vi väljer vilka projekt och organisationer vi ska stödja. Länsbygg förbehåller sig alltid rätten att avböja eller avbryta ett sponsorsamarbete av etiska skäl eller skäl som ej är överensstämmande med våra kriterier.

Våra kriterier:

 • Hur väl projektet eller organisationen bidrar till att skapa en hållbar framtid för vår region och planeten i stort.
 • Hur mycket projektet eller organisationen engagerar och involverar lokalsamhället.
 • Hur väl projektet eller organisationen stödjer och främjar jämställdhet och inkludering.
 • Hur väl projektet eller organisationen samarbetar med andra organisationer och partners för att skapa en större positiv påverkan på samhället.

För att ansöka om sponsring måste du använda formuläret nedan och ansökan måste skickas in minst två månader i förväg, oavsett om du tidigare har blivit sponsrad eller inte. Alla beslut är slutgiltiga och kan inte överklagas. Fleråriga samarbetsavtal behandlas alltid separat och måste alltid vara skriftliga.

Söker ni sponsring

Skicka in ansökan

Kontrollera ditt projekt genom att svara på frågorna. Om du svarar ja på alla frågor är du välkommen att fylla i en ansökan.

 • Finns din verksamhet inom samhälle, kultur eller idrott?
 • Kan din verksamhet erbjuda bra aktiviteter för vår organisation eller våra kunder.
 • Finns det möjlighet för motprestationer, t.ex. exponering, aktiviteter, biljetter eller dylikt?

Sociala Länkar

Ansök för sponsring

Besök oss